இங்கிலாந்தில் மேற்கொண்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்..?

‘சிறப்பு வட்டமேசை விவாதம்’இங்கிலாந்தில் கொரோனா பாதிப்புக்கு மேற்கொண்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் என்ன…? – மருத்துவர் மூர்த்தி, லண்டன் #VattamesaiVivatham | #CoronaVirus | #TNGovt | #CentralGovt

Posted by புதிய தலைமுறை on Sunday, March 15, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.